Център за психично здраве
Хасково

гр.Хасково 6300
кв.Болярово, ул.Перущица 2
тел.: 038/668497, факс: 038/668850

e-mail: odpzs-hs@breza.net

Обява

"ЦПЗ Хасково" ЕООД, гр.Хасково търси да назначи лекар-ординатор на основен трудов договор, може и на допълнителен ТД.

За контакти: +359 38 668850, +359 88 590 0540, +359 887557327

Управител: Д-р Йордан Михайлов

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП за Доставка на дизелово гориво за нуждите на "ЦПЗ Хасково" ЕООД през 2018 г. - Удължаване на срока

АОП НОМЕР: 9069304

Заповед за удължаване

Протокол

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП за Доставка на дизелово гориво за нуждите на "ЦПЗ Хасково" ЕООД през 2018 г.

АОП НОМЕР: 9068754

Заповед

Обява

Указания

 

• Договор

• Образец 1

• Образец 2

• Образец 3

• Образец 4

• Образец 5

• Образец 6

• Образец 7

• Образец 8

• Образец 9

• Образец 10

• Образец 11

• Образец 12

• Образец 13

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.17, ал.1 и чл.20, ал.3 от ЗОП за Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "ЦПЗ Хасково" ЕООД през 2017 г. - УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА

• Заповед

Съобщения:

• Актавис

• Софарма Трейдинг

• Търговска лига

• Протокол

Покана по чл.191 от ЗОП

• Заповед

• Документация

• Техническа спецификация

• Покана 1

• Покана 2

• Покана 3

Документи:

• Техническа спецификация

• Техническо предложение

• Ценово предложение - Прил.14

• Ценово предложение - KCC

• Образци на документи за участие в процедурата

• Документация за участие

• Договор - проект

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП за Доставка на медицински консумативи за нуждите на "ЦПЗ Хасково" ЕООД през 2017 г. - УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА

АОП НОМЕР: 9063611

• Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


• Заповед

• Документация

• Техническа спецификация

• Протокол

Документи:

• Оферта

• Техническа спецификация

• Техническо предложение

• Ценово предложение

• Приложение 5

• Приложение 6

• Приложение 7

• Приложение 8

• Договор - проект

• Указания

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП за Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "ЦПЗ Хасково" ЕООД през 2017 г. - УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА

АОП НОМЕР: 9063470

• Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


• Заповед

• Документация

• Техническа спецификация

Документи:

• Техническа спецификация

• Договор - проект

• Образци

• Техническо предложение

• Ценово предложение - прил.14

• Ценово предложение - КСС

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП за Доставка на медицински консумативи за нуждите на "ЦПЗ Хасково" ЕООД през 2017 г.

АОП НОМЕР: 9063325

• Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


• Заповед

• Документация

• Техническа спецификация

Документи:

• Оферта

• Техническа спецификация

• Техническо предложение

• Ценово предложение

• Приложение 5

• Приложение 6

• Приложение 7

• Приложение 8

• Договор - проект

• Указания

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП за Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "ЦПЗ Хасково" ЕООД през 2017 г.

АОП НОМЕР: 9063102

• Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


• Заповед

• Документация

• Техническа спецификация

Документи:

• Техническа спецификация

• Договор - проект

• Образци

• Техническо предложение

• Ценово предложение - прил.14

• Ценово предложение - КСС

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП за Доставка на дизелово гориво за отопление на ЦПЗ-Хасково за 2016/2017 година.

АОП НОМЕР: 9057627

• Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


• Указания към участниците

• Информация от АОП

• Информация за удължаване на срока

• Заповед за удължаване на срока

• Протокол

Комплект документи, необходими за кандидатстване по ЗОП:

• Договор

• Образец 1

• Образец 2

• Образец 3

• Образец 4

• Образец 5

• Образец 6

• Образец 7

• Образец 8

• Образец 9

• Образец 10

• Образец 11

• Образец 12

• Образец 13