Център за психично здраве
Хасково


гр.Хасково, кв.Болярово, ул.Перущица 2 тел.: 038/668497, факс: 038/668850


Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП за Доставка на дизелово гориво за отопление на ЦПЗ-Хасково за 2017 година.

Обява за обществена поръчка
Указания към участниците
Информация от АОП

Информация за удължаване на срока
Заповед за удължаване на срока

Протокол

Комплект документи, необходими за кандидатстване по ЗОП:
Договор
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7
Образец 8
Образец 9
Образец 10
Образец 11
Образец 12
Образец 13

Забележка: Може да изтеглите всеки от документите в DOC формат, избирайки иконката пред наименованието на документа.