Център за психично здраве
Хасково

гр.Хасково 6300
кв.Болярово, ул.Перущица 2
тел.: 038/668497, факс: 038/668850

e-mail: odpzs-hs@breza.net

Обява

"ЦПЗ Хасково" ЕООД, гр.Хасково търси да назначи лекар-ординатор на основен трудов договор, може и на допълнителен ТД.

За контакти: +359 38 668850, +359 88 590 0540, +359 887557327

Управител: Д-р Йордан Михайлов

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.17, ал.1 и чл.20, ал.3 от ЗОП за Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "ЦПЗ Хасково" ЕООД през 2017 г. - УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА

• Заповед

Съобщения:

• Актавис

• Софарма Трейдинг

• Търговска лига

• Протокол

Покана по чл.191 от ЗОП

• Заповед

• Документация

• Техническа спецификация

• Покана 1

• Покана 2

• Покана 3

Документи:

• Техническа спецификация

• Техническо предложение

• Ценово предложение - Прил.14

• Ценово предложение - KCC

• Образци на документи за участие в процедурата

• Документация за участие

• Договор - проект

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП за Доставка на медицински консумативи за нуждите на "ЦПЗ Хасково" ЕООД през 2017 г. - УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА

АОП НОМЕР: 9063611

• Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


• Заповед

• Документация

• Техническа спецификация

• Протокол

Документи:

• Оферта

• Техническа спецификация

• Техническо предложение

• Ценово предложение

• Приложение 5

• Приложение 6

• Приложение 7

• Приложение 8

• Договор - проект

• Указания

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП за Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "ЦПЗ Хасково" ЕООД през 2017 г. - УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА

АОП НОМЕР: 9063470

• Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


• Заповед

• Документация

• Техническа спецификация

Документи:

• Техническа спецификация

• Договор - проект

• Образци

• Техническо предложение

• Ценово предложение - прил.14

• Ценово предложение - КСС

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП за Доставка на медицински консумативи за нуждите на "ЦПЗ Хасково" ЕООД през 2017 г.

АОП НОМЕР: 9063325

• Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


• Заповед

• Документация

• Техническа спецификация

Документи:

• Оферта

• Техническа спецификация

• Техническо предложение

• Ценово предложение

• Приложение 5

• Приложение 6

• Приложение 7

• Приложение 8

• Договор - проект

• Указания

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП за Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "ЦПЗ Хасково" ЕООД през 2017 г.

АОП НОМЕР: 9063102

• Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


• Заповед

• Документация

• Техническа спецификация

Документи:

• Техническа спецификация

• Договор - проект

• Образци

• Техническо предложение

• Ценово предложение - прил.14

• Ценово предложение - КСС

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП за Доставка на дизелово гориво за отопление на ЦПЗ-Хасково за 2016/2017 година.

АОП НОМЕР: 9057627

• Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


• Указания към участниците

• Информация от АОП

• Информация за удължаване на срока

• Заповед за удължаване на срока

• Протокол

Комплект документи, необходими за кандидатстване по ЗОП:

• Договор

• Образец 1

• Образец 2

• Образец 3

• Образец 4

• Образец 5

• Образец 6

• Образец 7

• Образец 8

• Образец 9

• Образец 10

• Образец 11

• Образец 12

• Образец 13